Zoom Logo

Brukermangfold – hvordan skal vi måle det? - Shared screen with speaker view
Truls Nymoen
53:55
Nå har dere Regjeringen her! Still spørsmål :)
Kenneth Fredstie
01:08:41
Hva er definisjonen Kulturrådet legger til grunn for "mangfold"?
Truls Nymoen
01:17:52
Spørsmål?
Kenneth Fredstie
01:18:20
Spørsmål til KUD: Hvorfor holder man liv i en gammeldags survey, og ikke tar i bruk big data for å kartlegge folks kulturbruk?
Kenneth Fredstie
01:19:44
Samtidig som jeg skjønner at tidsseriene er interessante:-)
Kenneth Fredstie
01:21:45
Og: Covid justert?
Sara Cools
01:26:51
SSB baserer seg så vidt jeg vet på trekk fra folkeregisteret, der er også innvandringsbakgrunn registrert. Man kan velge å trekke tilfeldig fra hele befolkningen eller fra undergrupper.
Truls Nymoen
01:29:45
Spørsmål til Ingrid?
Egil Bjørnsen Rytmisk Centre
01:54:18
Ingen lyd !!!!
Margunn Kilde
01:54:22
Mangler lyd
Truls Nymoen
01:54:31
Mottatt!
Truls Nymoen
01:54:36
Jobber med saken.
Truls Nymoen
01:59:16
Spørsmål?
Egil Bjørnsen Rytmisk Centre
02:07:06
Skulle dere ikke ha hatt en dialog med populasjonen i Gorruddalen/Rommen når dere utviklet spørreskjemaet?
Egil Bjørnsen Rytmisk Centre
02:09:31
:)
Truls Nymoen
02:24:18
(Til orientering så er Torp her enda)
Tone Østerdal
02:48:50
Fint hvis dere får lyd på Danby når han snakker.
kli
02:51:01
Er det åpent for i stille spørsmål? Forstår at fokuset her er brukermangfold, men kan en/flere i panelet kanskje tenke seg å si noe om hvilken faktor et eventuelt (manglende) mangfold blant tilsatte på institusjonene kan ha å si? Opplever at det potensielt kan være problematisk om en ikke problematiserer det "vi-et" som skal finne ut hvordan en kan telle eller inkludere.