Zoom Logo

Avancezklubben - Shared screen with speaker view
Niklas Moszczynski, F19
01:06:15
Heja Chalmers!
Annelie A78 Enochson
01:06:32
YEH!
Claes Sturegård F67
01:19:01
Hej Stefan!
Claes Sturegård F67
01:19:31
Hur rankas Chalmers internationellt?
Martin Bergek F96
01:19:52
Fråga till Stefan: Du nämner att Chalmers även fortsättningsvis kommer att erbjuda möjligheter till distansutbildning. Innebär det att möjligheter för alumner att deltaga i populära kurser kommer att förbättras även efter pandemin då kurser inte längre blir fullbokade pga fysiska begränsningar? Här borde finnas en möjlighet att stärka banden mellan högskola, studenter och alumner.
Jonas Warne E92
01:21:29
En uppföljningsfråga till Stefan: Hur har studieresultaten påverkats av distansundervisningen?
Annelie A78 Enochson
01:21:34
Kan vi som är färdig vaccinerade kunna hjälpa till med studenternas psykiska välbefinnade?
Imre Pazsit
01:21:52
Fråga till Stefan: Angående nya intäktsströmmar: Har det någonsin kommit upp att ett penningsrikt utländskt universitet eller forskningsinstitut ville inrätta en lokal filial på Chalmers på något område där vi är ledande och skulle vilja pumpa in pengar i det, och vad skulle Chalmers inställning vara mot detta? (Bortsätt från frågan att det är inte alla länder vi vill ha affärer med :) ).
Stig Zandrén
01:29:18
Hur förhåller sig Chalmers till mer eller mindre oönskade konsekvenser av teknikutvecklingen, t ex den pågående diskussionen om hälsoeffekter av 5G-utbyggnaden?
Pelle Duong
01:39:02
Har Chalmers ett mentorliknande program dar studenter paras ihop eller kan ta kontakt med alumner for radgivning och networking
Pernilla Wittung Stafshede
01:40:37
detta är en jättebra ide utveckla. det finns något sådant program tror jag (min man är alumni mentor åt nån student) men vet ej hur stort och brett