Zoom Logo

המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון: מפגש מתקבלים - Shared screen with speaker view
המחלקה לתקשורת
34:07
https://in.bgu.ac.il/humsos/Masscom/Pages/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%9C%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.aspx התוכנית
Noam Tirosh
36:03
מוזמנים כמובן להעלות שאלות ותהיות בצ׳ט
Amit Sela
38:52
כמה אנשים יש בכל קורס? איך עובד עניין קורסי הבחירה?
Omer Sagi
38:57
היי ! יש אפשרות לעשות יותר קורסי בחירה?
Yuval malhi
39:14
קורסי חובה זה 12 במהלך שנה?
Amit Sela
39:44
פרקטיקום נחשב לקורס בחירה?
Ron Shachaf
39:55
איך תואר דו חוגי משפיע על כמות הקורסים? בחירה וחובה..
Noam Sar Shalom
39:57
אם אני בוחרת להתמחות במקום שנמצא במרכז זה אפשרי?
Yuval malhi
40:01
יש עוד התמחויות?
Shira Rosenblum
40:29
הכנס באילת הוא רק במידה ובוחרים את הקורס בחירה הספיציפי? או שכל הסטודנטים מגיעים לכנס?
ולנטין
41:37
האם אפשר לבוא לאוניברסיטה ביום שני? האם האוניברסיטה פתוחה והאם יהיו מרצים?
Noam Sar Shalom
43:40
וזה אפשרי לשלב בין הלימודים בדרום ובין המרכז? קיימת התחשבות באנשים שמתמחים במרכז?
Omer Sagi
43:51
יש צורך להתקבל להתמחות?
Amit Sela
45:02
איך משלימים עוד נק"ז כדי להגיע ל120 אם מגיעים ל54 בכל מחלקה..?
Yuval malhi
45:57
אפשר להרחיב על התמחות איך זה עובד?
Avi Marciano Gilburd
48:49
עמית, זה 54 נקודות בכל אחת מהמחלקות
Amit Sela
49:22
כן את זה הבנתי, יהיו חסרות לי ה12 הנוספות, עכשיו הבנתי אחרי ההסבר :) תודה
Amit Sela
49:28
היו*
Avi Marciano Gilburd
50:17
קורסים כלליים + קורס אנגלית
Noam Sar Shalom
50:34
אפשרי לשלב בין התמחות במרכז ללימודים בדרום? קיימת התחשבות במי שעושה התמחות במרכז?
Noam Sar Shalom
50:42
ואיך זה משתלב עם מחלקה אחרת?
Amit Sela
50:52
יש מספר מקומות מוגבל בקורס ההתמחות?
Shira Rosenblum
51:55
יש 4 קורסי בחירה ב3 השנים, איך זה מתחלק בין השנים?
ולנטין
52:38
אפשר לדעת בדיוק איזה קורסים, איזה נושאים נעבור בתואר?
Amit Sela
55:20
יש חילופי סטודנטים? ואם כן איך זה עובד מבחינת תואר דו חוגי?
ולנטין
59:27
מעולה תודה!
Amit Sela
01:01:16
תודה :)
Eden Eilon
01:01:22
שאלה טכנית לגבי הקבלה,
Shira Rosenblum
01:03:47
אפשר הסבר נוסף לגבי הקורסים הכלליים? איזה סוג של קורסים אלה וכמה מאלה צריך לעשות?
Amit Sela
01:04:01
מתי אנחנו צריכים להירשם לקורסים לסמסטר הראשון?
Yuval malhi
01:08:13
כמה קורסים כדאי לקחת ב-
Yuval malhi
01:08:16
בסמסטר
Avi Marciano Gilburd
01:08:44
יובל, יש טבלה מסודרת באתר המחלקה שבה מופיעים רשימת קורסים לפי סמסטר
Omer Sagi
01:09:10
מה הכוונה בקורסים כללים?
Shira Rosenblum
01:09:16
תודה רבה
ולנטין
01:10:29
עושים סיורים?
Gai Bouzaglo
01:10:45
תודה רבה רבה!
Dawn Kob
01:11:15
תודה רבה!
Ron Shachaf
01:11:59
תודה רבה :)
Yuval malhi
01:12:00
תודה!
Noa Birger
01:12:01
תודה!!
Omer Sagi
01:12:05
תודה :)
אונג׳ליק וולטר
01:12:08
טנקס!!!
המחלקה לתקשורת
01:12:41
בהצלחה לכולם