Zoom Logo

0555312101 - מבוא למדעי הנתונים למהנדסים0555312101 - Introduction to Data Science - Shared screen with speaker view
noa kraicer
16:39
אפשר לחזור על הדמיון בין הנוירון לתרשים?
רינה טמיר
22:24
הסכום כולל גם את המחלקה עצמה שבודקים? או את כל המחלקות חוץ מהמחלקה שאני בוחרת?
רינה טמיר
22:40
תודה :)
איילת ספיר
27:37
למה באמת היו 4 סופט מקס ולא 3?
נטע תאודור
33:00
יש דרך לבחור מספר שכבות בצורה חכמה, בנוסף לניסוי וטעייה של מה משפר?
איילת ספיר
36:25
כן תודה!
ענבר זולקוב
52:51
אז דבליו יהיה זהה בכל לייר?
איילת ספיר
55:45
פה ה- k זה מספר השכבות?
ענבר זולקוב
57:08
בכל לייר יש ביאס ודבליו שונים/זהים?
talg
59:32
נהיה מוגבלים לקשרים לינארים
רינה טמיר
59:35
כן
ענבר אסקוזידו
59:37
כן
הדר בן שושן
01:12:33
למה חשוב לנו שלא תהיה לינאריות?
הדר בן שושן
01:13:40
תודה !
הדר בן שושן
01:17:41
כן
ויקטוריה מילר
01:25:55
מה המשמעות של activation='relu'?
Rani
01:26:35
זה אומר שפונקציית האקטיבציה היא
Rani
01:26:41
rectified linear
Rani
01:26:49
דהינו
Rani
01:26:54
max(0,x)
noga mudrik
01:32:10
אני פשוט מחכה למבחנים בקוצר רוח
noa kraicer
01:40:22
לא
ספיר בן צדיק
01:40:29
מספר שורות?
שרה שטרית
01:44:47
איפה ממוקמת המטריצה הזאת?
שרה שטרית
01:44:50
בשקף הקודם
שרה שטרית
01:45:08
איפה זה םה שטב?
שרה שטרית
01:45:09
שוב
שרה שטרית
01:45:13
לא ראיתי את הסמם
שרה שטרית
01:45:15
סמן
שרה שטרית
01:46:59
תודה
ברק כגן
01:47:03
מה היתרון של בחירת פונקציה לינארית בשכבת צוואר-בקבוק? למה לא לבחור כל פוקנציית אקטיבציה אחרת שם?
בר גליקשטיין
01:51:57
כן
שרה שטרית
01:51:58
כן
רינה טמיר
01:52:01
כן
בל קריגר
01:59:08
אז בכל h יש נוירונוים שמחשבים אותו חישוב פשוט על אזורים שונים?
איילת ספיר
02:07:29
אתה יכול להסביר שוב את ה-32?
ענבר זולקוב
02:08:14
שוב פכם מה פלאטן עושה?
ספיר חולי
02:08:23
רני אתה יכול לחזור בבקשה על עניין ההבדל עבור dense ?
noa kraicer
02:09:05
איפה הגדירו מה הקרנל?
noa kraicer
02:09:40
כל נוירון מיוצג על ידי מיקום כלשהו או קרנל כלשהו?
noa kraicer
02:10:13
אשמח להתייחסות לשאלה האחרונה שלי :) תודה!
שרה שטרית
02:22:14
מה בדיוק המקס פולינג עושה?
נטע תאודור
02:22:16
אנחנו תמיד נגדיל את מספר הקרנלים משכבה לשכבה? (ה-32 לעומת 64)
נטע תאודור
02:22:58
וגם - תוכל לחזור למה זה טוב לעשות MaxPooling אחרי כל שכבה של קונבולוציה?
שרה שטרית
02:23:20
מה בדיוק המקס פולינג עושה?
שרה שטרית
02:23:45
תודה
ענבר זולקוב
02:24:33
המקס פולינג הוא לא נורא נאיבי ולא מדויק?
נטע תאודור
02:26:13
איך עושים את ההפרדה הזו אם אנחנו רואים בסופו של דבר רק את האינפוט והאאוטפוט? הרי לא רואים מה קורה בhidden layers?
ענבר זולקוב
02:27:49
ככל שאתה מתקדם בשכבות , אתה תשמש בקרנל גדול יותר?
ענבר זולקוב
02:29:40
מגניב! תודה
הדר בן שושן
02:30:43
עם כמה שכבות בערך כל אלגוריתם כזה?
הדר בן שושן
02:31:26
תודה
איילת ספיר
02:31:27
כל ריבוע קטן פה הוא תמונה למעשה?
noa kraicer
02:42:47
כל פעם מריצים את זה לטטא אחרת?
הדר בן שושן
02:47:20
למה בשיטה זו תספיק לחשב את כל הדוגמאות בניגוד לשיטה הקודמת?
ענבר זולקוב
02:52:41
יכולת חישוב מקבילית ?
יותם שרעבי
02:56:53
ההגרלה הראשונית של המשקולות
יבגניה לוין
02:56:54
המשקולות?
שרה שטרית
02:56:54
מגריל ערכים
נטע תאודור
02:56:56
לאתחל את הקרנל
שרה שטרית
02:56:57
לקרנל
ענבר אסקוזידו
03:01:36
תודה !
מיקה לברון
03:01:41
תודה רבה!
שרה שטרית
03:01:42
תודה !
רועי פרידמן
03:01:44
תודה
יבגניה לוין
03:01:57
תודה!