Zoom Logo

leerKRACHT-webinar voor po-scholen - Shared screen with speaker view
Stichting leerKRACHT
01:27:43
Welkom allemaal
Stichting leerKRACHT
01:28:01
Wij gaan zo stipt starten om 16.00 uur
Lieke Fennema
01:30:28
Intern begeleider
Dianne Hondorp
01:30:55
Intern begeleider
Lieke Fennema
01:31:03
Mooi!
Dianne Hondorp
01:31:35
speciaal onderwijs
Diana Veenstra
01:35:02
duidelijkheid, plezier
Corine Noordink
01:35:04
Onderzoekend en ontwerpend leren integreren in ons zaakvakonderwijs
Ingrid Steenbruggen
01:35:14
Verbeteren rekenresultaten en eigenaarschap ion leren, werken met doelen
Brenda Dijkhuis
01:35:15
Beter aansluiten bij de grote niveauverschillen en daar passende materialen voor inzetten
Rosan Ruwhof Doornenbal
01:35:16
hogere opbrengsten realiseren door samen te werken in een positieve sfeer. Waarbij de leerlingen invloed hebben op deze werkwijze
Githe Frijters
01:35:18
Een eigen stem in hun ontwikkeling
Miranda de Graauw
01:35:23
diepgang in de leerattitude van het team met als doel de kinderen ook beter te kunnen begeleiden in een kritische grondhouding tov samen leren
Corine Noordink
01:35:26
Digitale geletterdheid implementeren in ons onderwijs
Corine Noordink
01:35:48
The leader in me verder uitwerken in onze school
Lieke Fennema
01:35:53
Dat hun leren zichtbaar wordt voor henzelf en dat ze zelf invloed hebben op wat ze leren
Diana Veenstra
01:42:31
staand
Brenda Dijkhuis
01:42:35
actief en betrokken
Dianne Hondorp
01:42:39
gericht
Corine Noordink
01:42:42
Iedereen luistert actief
Miranda de Graauw
01:42:44
1 leider, staand vaste indeling bord
Rosan Ruwhof Doornenbal
01:42:46
kleine groep
Diana Veenstra
01:43:00
allemaal gelijkwaardig
Chantal Vermeer
01:43:41
afwachtend
Corine Noordink
01:46:30
Stoom afblazen - emotie ruimte geven
Githe Frijters
01:46:31
inschatten wat de beginsituatie is
Rosan Ruwhof Doornenbal
01:46:31
Zodat je weet met welk gevoel iedereen aanwezig is
Diana Veenstra
01:46:32
belangrijke informatie naar elkaar toe, begrip voor elkaar
Dianne Hondorp
01:46:32
weten hoe iedereen erbij staat,
Miranda de Graauw
01:46:32
Iedereen is gezien. Je weet hoe iedereen erbij staat.
Brenda Dijkhuis
01:46:41
om te weten hoe iedereen zich voelt.
Rosan Ruwhof Doornenbal
01:48:35
Leerling door toetsing apart gestegen van V naar III door meer concentratie, zien wat de leerling echt in huis heeft
Corine Noordink
01:48:41
Collega’s die vragen om lessen programmeren omdat hun eigen kind (die op een andere school zit, waar ik een workshop heb gegeven) zo enthousiast was
Miranda de Graauw
01:48:48
als schoolleider de tijd genomen een prentenboek te lezen bij de kleuters. GENOTEN!
Diana Veenstra
01:48:50
fijne bordsessie gehad;)
Corine Noordink
01:54:59
Oefenen met observeren tijdens een onderzoeksles
Diana Veenstra
01:55:01
Kindgesprekken aan de hand van de fasen van zelfstandigheid: Gesprek met kind voeren aan de hand van verwachtingen naar elkaar toe.
Brenda Dijkhuis
01:55:33
doelen inzichtelijk maken voor de leerlingen
Rosan Ruwhof Doornenbal
01:55:38
Eigennaarschap--> Leerlingen zichzelf laten inschrijven voor verschillende rekenonderwerpen. Waar wil jij meer van weten of waar heb je nog moeite mee
Corine Noordink
01:58:39
Wij werken met heel veel parttimers, wissel je de bordsessies en dagen?
Corine Noordink
01:59:04
Hoe voorkom je dat er 2 heel verschillende teams ontstaan?
Brenda Dijkhuis
01:59:08
Wordt dit ook ingezet voor een leerlingenraad?
Rosan Ruwhof Doornenbal
01:59:14
Als een soort reminder, fris houden
Miranda de Graauw
01:59:44
inzicht op teamniveau en daarmee creeer je ook gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Diana Veenstra
01:59:46
borging en evaluatie
Corine Noordink
01:59:51
Doen we in de klas ook ;-) doel voor ogen ehbben
Rosan Ruwhof Doornenbal
01:59:55
Je kan dan ook misschien doelen weg strepen en dat zien is natuurlijk een fijn gevoel, doel behaald!
Brenda Dijkhuis
02:00:07
Stok achter de deur
Brenda Dijkhuis
02:01:11
Hangt dit in een ruimte waar de kinderen niet komen of kan dit ook hangen in de gang?
Brenda Dijkhuis
02:04:20
Bedankt!
Brenda Dijkhuis
02:09:37
een maatje zoeken
Rosan Ruwhof Doornenbal
02:09:39
geen antwoord, heb hier zelf ook last van
Corine Noordink
02:09:39
Een hardloopmaatje zoeken
Brenda Dijkhuis
02:09:41
inplannen in je dag
Dianne Hondorp
02:09:50
stel een doel, bv 5 km loop
Corine Noordink
02:09:52
Kleine doelen stellen
Diana Veenstra
02:10:05
ik herken dit onderwerp haha. Ik ga nu iedere zondagmorgen.
Brenda Dijkhuis
02:10:25
Aan het begin van je dag plannen, niet uitstellen tot in de avond
Corine Noordink
02:10:33
Evi! Die is heel fier op je!
Corine Noordink
02:10:43
Of lid worden van een atletiekvereniging
Corine Noordink
02:10:49
klopt
Miranda de Graauw
02:11:02
Ga op zoek naar waar jij je ultieme motivatie vandaan haalt. Zorg dat die zichtbaar is en blijft als je het moeilijk heb.
Dianne Hondorp
02:11:02
weten waarom je wilt hardlopen
Rosan Ruwhof Doornenbal
02:14:56
wat is de rol van de directeur in leerkracht?
Ingrid Steenbruggen
02:16:17
Hoeveel tijd vraagt dat van de coaches?
Chantal Vermeer
02:16:18
hebben jullie ervaring met implementaties binnen IKC's? Met name bordsessies met het team PM
Dianne Hondorp
02:16:19
met welke voorbereidingstijd moet je rekening houden voordat je gaat starten met je team?
Chantal Vermeer
02:17:14
Pm'ers en leerkrachten die integraal gaan samenwerken. Zij hebben geen enkel tijdstip samen vrij om deel te nemen aan deze sessies. Hoe is dit praktisch op te lossen?
Dianne Hondorp
02:18:43
dat bedoelde ik inderdaad, dank je
Chantal Vermeer
02:19:45
graag
Corine Noordink
02:20:35
Ontwikkeling naar projectmatig werken rondom zaakvakken
Diana Veenstra
02:20:50
samenwerking bevorderen
Miranda de Graauw
02:20:54
structurele afhankelijkheid van elkaar en dat draag je uit naar de kinderen als rolmodel
Rosan Ruwhof Doornenbal
02:20:56
uiteindelijk meer tijd, door kortere effectieve bordsessies ipv vergaderingen van 2 uur
Brenda Dijkhuis
02:20:57
meer acties uitkunnen zetten en deze afronden tot concrete zaken. discussies zijn verledentijd. :)
Githe Frijters
02:20:58
didactische groei van leerkrachten
Brenda Dijkhuis
02:21:07
Samenwerken!
Corine Noordink
02:23:03
Dank alvast voor de uitleg over jullie aanpak
Miranda de Graauw
02:23:18
Dank je wel voor dit webinar. Fijne avond
Brenda Dijkhuis
02:23:19
Bedankt!
Dianne Hondorp
02:23:20
Dank je!
Chantal Vermeer
02:23:27
bedankt
Diana Veenstra
02:23:29
bedankt