Zoom Logo

Så ​utvecklades de digitala läsarintäkterna under pandemiåret - Shared screen with speaker view