Zoom Logo

GEA ACADEMY - Shared screen with speaker view
Ferda Bakay Saka
17:52
mıkrofon kapalı
Ferda Bakay Saka
18:00
duynuyoruz
Ferda Bakay Saka
01:01:18
Tasavvuf, insanın süflî hayattan ulvî hayata ve yüksek kemâlâta ulaşabilmesini; nefsini kötü duygu ve huylardan, hayvânî sıfatlardan arındırarak ahlâkını düzeltmesini, zâhirini ve bâtınını nurlandırmasını sağlayan mânevî bir disiplindir. Bu bakımdan tasavvuf, İslâm ahlâkının vücut bulmasında en büyük âmildir.