Zoom Logo

Partnersamling Pådriv - Shared screen with speaker view
Thomas Berman (Pådriv)
32:56
Vollebekk Fabrikker. Samarbeid mellom bydel Bjerke, Obos, Aspelin Ramm og Pådriv - https://vollebekkfabrikker.no/
Sandra Skretting (Pådriv)
35:16
Velkommen til nye deltakere! Tips: Husk at dere kan skifte mellom speaker view og gallery view. Speker view for å se den som snakker:)
Aasm. Bunkholt/TreFokus
35:31
Mer om Innovasjonsdistrikt Hovinbyen her: https://paadriv.no/prosjekt/innovasjonsdistrikt-hovinbyen/ Pådriv har nylig ansatt prosjektlederen for dette arbeidet.
Aasm. Bunkholt/TreFokus
37:43
Takk til Marie Loe Halvorsen for gode ord!
Thomas Berman (Pådriv)
37:55
Vil dere involvere dere i Pådriv Trondheim? Du finner mer informasjon her - https://trondheim.paadriv.no/
Sandra Skretting (Pådriv)
42:31
HEr kan man melde inn prosjekt i Pådriv: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc71buu9Jbzn5IQpvrYKkMAUVjV8sUJ5sEtg92_1vyj2tCC_A/viewform
Sandra Skretting (Pådriv)
54:11
Litt mer info om arena for massehåndtering her: https://paadriv.no/aktuelt/ny-innovasjonsarena-for-massehandtering-i-hovinbyen/ Og info om neste Arenasamling her: https://paadriv.no/event/arenasamling-for-sirkulaer-massehandtering/
Marthe Fuglesang / OBOS Nye Hjem AS
01:01:37
Godt oppsummert, Ragnhild!
Sandra Skretting (Pådriv)
01:01:42
Flere prosjekter skapt gjennom Pådriv her: https://paadriv.no/prosjekt/
Sandra Skretting (Pådriv)
01:02:21
Bærekraftsguruer!
Sandra Skretting (Pådriv)
01:16:31
Fokusområder 2021 finner dere her: https://sites.google.com/paadriv.no/fokus-paadriv-2021/home?pli=1&authuser=1
Sandra Skretting (Pådriv)
01:24:52
Gjerne bruk pausen til å presenter deg selv i chat. Jeg heter Sandra S. Skretting og jobber sammen med Stina og Thomas (m.fl) i Nettverksledelsen i Pådriv. Hvem er dere?
Mathilde Blichfeldt Mjønes (Pådriv)
02:01:47
Dere må gjerne legge inn spørsmål i chaten eller be om ordet her
Thomas Berman (Pådriv)
02:05:46
Det er mulig for flere å dele noen tanker og ønsker, slik som Kristine gjør nå. Skriv dere inn i chatten.
Sandra Skretting (Pådriv)
02:11:03
Spennende tanker Kristine! "Faktisk realisering" er mulig gjennom Pådriv :)
Ketil Wendelbo Aanensen (Husbanken)
02:13:46
Jeg må forlate dere. Tusen takk for god samling!
Thomas Berman (Pådriv)
02:22:13
Og hvis dere nå tenker på noen som bør bli kjent med Pådriv så må dere gjerne invitere dem til dette åpne webinaret med OsloMet og SoCentral onsdag 28.okt kl 14-15 - https://paadriv.no/event/sotalk-padriv-infrastruktur-for-deg-som-vil-skape-en-mer-baerekraftig-utvikling-av-byer-og-bygder/