Zoom Logo

מפגש סמינר מחקר בית הספר למדעי התרבות עם ד"ר דינה ברדיצ'בסקי - Shared screen with speaker view
Shir
01:31:04
מרתק, תודה עדי, תודה דינה
אלת המסטיק
01:38:14
תודה
estee rieder
01:46:55
תודה רבה היה מרתק
Yafit Shachar
01:47:03
תודה!