Meeting Register Page

Meeting banner
Cyber Security
Dette kurset med tema “Cyber Security” går over to timers foredrag online mandag, onsdag og fredag i en uke april og en uke i mai. Kurset vil ruste bedrifter til å tenke sikkerhet i alle ledd, og til bedre å forstå den nye trusselsituasjonen. For å sikre verdier og leveranser må bedrifter sette sikring av sitt IKT-miljø høyt på agendaen.
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Smart Innovation Norway.