Meeting Register Page

ממתינים לראותכם היום ב-2.4.20, יום חמישי בשעה 6:00 PM, שעון ישראל - בבית הפתוח של איי-תלעם!  במפגש נעסוק בהטבות שאנו מציעים בעקבות ה COVID-19, נכיר את יתרונות התכנית בלמידה מהבית ומרחוק ונדבר על עתיד שגרתי טוב יותר ללמידת השפה העברית והמורשת.
בית פתוח- איי-תלעם

Apr 2, 2020 06:00 PM in Jerusalem

Meeting logo
Loading
* Required information