Meeting Register Page

Meeting banner
This meeting is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Ashtangayoga lättare fortsättning - Yantra Studio 2.0
Ashtanga Vinyasa Yoga är en dynamisk och kraftfull form av Hathayoga, där man arbetar med kropp, andning och sinne. Dynamisk därför att rörelserna är sammanlänkade med varandra
genom ”vinyasa”, ett flödande system där varje rörelse utförs synkroniserat med den kraftfulla andningen.

Andningen, som kallas ”ujjayi”, avger ett väsande ljud och producerar en stark hetta i kroppen som gör att man svettas mycket. Detta sätter igång en reningsprocess som rensar kroppen från gifter och slaggprodukter. Ujjayi fungerar dessutom som objekt för koncentrationen, så att vår uppmärksamhet vänds bort från yttre ting, vilket gör yogan till en meditativ upplevelse. Den här formen av yoga anses vara den mest fysiska och utmanande av alla yogaformer.

Utövandet gör oss mer medvetna om kroppen och våra mentala processer. Vi kan därmed få distans till våra tankar och känslor och förstå oss själva bättre. Träningen leder till att man känner sig stark och lätt i kropp och sinne. Vår inställning till oss själva och livet är också något som påverkas av Ashtanga yoga.
Please choose only one meeting to attend.

Time shows in
Meeting logo
Loading
* Required information