Meeting Register Page

Meeting banner
WEBINAR - Bättre arbetsmiljö med APP® 
Tillsammans går vi igenom hur ni med vår tjänst AffärsPsykologiskPuls® kan jobba smart och systematiskt med er arbetsmiljö. Vi går igenom hur ni kan Lyssna!, Förstå!, Agera! - Varje vecka! För en mer hållbar arbetsmiljö. Välkomna!

May 15, 2020 03:00 PM in Stockholm

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Jan Blomström.