Meeting Register Page

Meeting banner
*Coachingtimmen
Var med och diskutera coaching i vår grupp. Under en timme diskuterar vi det coachande ledarskapet. När det ska användas och inte. Vi välkomnar dina egna erfarenheter i utbyte mot våra! Kristina Höghieln leder gruppen och uppmuntrar till diskussion!

Jan 20, 2020 12:00 PM in Zurich

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Kristina Hoghielm.