Meeting Register Page

Tirsdag ettermiddag idédugnad: Åpent videomøte
Når en dør lukkes, åpner det seg (minst) en annen. Bli med på et åpent videomøte hvor vi utforsker muligheter som tross alt finnes, selv i disse ekstraordinære tider, og lærer av hverandres erfaringer.

Dette er en åpen invitasjon til en virtuell arena hvor agendaen er åpen og innholdet skapes av deltakerne. Det er en pilot vi planlegger å gjenta i litt strammere former 2-3 ganger pr uke fremover.

Kom med et åpent sinn og et kreativt "mindset".

Mar 17, 2020 03:00 PM in Oslo

Tirsdag morgen er en blogg og et ukebrev for et bedre arbeidsliv.
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Paal Leveraas.