Meeting Register Page

Meeting banner
ROMANIA'S DIGITAL FUTURE - Digital Transformation Opportunities
Transilvania Digital Innovation Hub organizează în 25 februarie 2021, evenimentul Romania’s Digital Future: Digital Transformation Opportunities, desfășurat sub egida EU Industry Week 2021, sub forma unui eveniment local.

În cadrul acestui eveniment ne propunem să prezentăm principalele priorități pentru viitorul digital al Europei și principalele obiective ale programului Europa Digitală, cu accent pe viitoarea rețea europeană de centre de inovare digitală (EDIH). De asemenea, fiind un eveniment local dedicat IMM-urilor, autorităților publice și cetățenilor, în cadrul evenimentului ne propunem să fie prezentate, de către speakeri, oportunitățile de care participanții trebuie să țină cont, proiectele cu focus pe transformarea digitală, sau planuri de viitor.

EN: Transilvania Digital Innovation Hub organizes on February 25, 2021, the event Romania’s Digital Future: Digital Transformation Opportunities, held under the auspices of EU Industry Week 2021, in the form of a local event.

This event would present the main priorities for Europe’s Digital Future and the main objectives of the Digital Europe Programme, with a focus on the future European Network of Digital Innovation Hubs. Also, being a local event dedicated to the local SMEs, public authorities and citizens this event will cover the opportunities for the audience and will raise awareness regarding those.

Feb 25, 2021 10:30 AM in Bucharest

Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Laura Goarna / Transilvania DIH.