Meeting Register Page

Meeting banner
Tesis verimliliği ve enerji maliyetlerinin kontrolü için neler yapılmalı?
Tesis verimliliği ve enerji maliyetlerinin kontrolü için neler yapılmalı?

- Tesis içerisindeki havalandırma sistemlerinin etkinliği
- Tesis içerisindeki iç hava kalitesi ve termal konfor kontrolleri
- Tesis içerisindeki kestirimci bakım ve alınacak önlemler
- Ölçüm değerlerinin raporlanması

Konuşmacı: Birgül Bilgin, Ürün Yöneticisi, Termal Kamera ve İklimlendirme Sektörü

Apr 15, 2021 02:00 PM in Istanbul

Meeting logo
Loading
* Required information