Meeting Register Page

Webinar - Karrierreådgivning - Qualified Solutions
Når en bedrift er i nedbemanning kan det å tilby karriereveiledning være en viktig faktor for en vellykket nedbemanningsprosess. Qualified Solutions har god erfaring med at karriereveiledning er gunstig både for bedriften, gjenværende arbeidstakerne og de som er direkte berørt av nedbemanningen.
Delta på vårt webinar og få bedre innsyn i hvorfor en slik løsning kan være nyttig for dere.

May 26, 2020 09:00 AM in Oslo

Loading
* Required information