Meeting Register Page

SLS ordföranderåd 10 februari 2021
Svenska Läkaresällskapet bjuder in till digitalt ordföranderåd den 10 februari kl. 16.30-18.30 på Zoom.

Tema för mötet är kunskapsstyrning samt aktuella frågor i föreningarna och sektionerna samt i SLS. Inbjuden gäst är socialminister Lena Hallengren.

Datum: Onsdag den 10 februari 2021
Tid: Kl. 16.30-18.30
Anmäl er senast den 3 februari

AGENDA
16.30-16.35 Inledning, Tobias Alfvén, ordförande SLS

16.35-17.00 Inbjuden gäst: Socialminister Lena Hallengren

17.00-18.00 Att låta kunskap styra hälso- och sjukvården - Hur ser kartan ut när det gäller att låta kunskap styra hälso- och sjukvården? Vilken roll kan och vill SLS spela i svensk hälso- och sjukvård?
Karin Pukk Härenstam, ordförande SLS delegation för medicinsk kvalitet och Johan Thor, ledamot SLS delegation för medicinsk kvalitet.

18.00-18.30 Aktuella frågor i sektionerna och SLS samt SLS programverksamhet
- Föranmälda frågor från sektionerna
- Återkoppling av resultat av enkätundersökning om SLS verksamhet, Per Johansson, kanslichef SLS
- SLS programverksamhet, Sophie Palmquist-Klockhoff, projektledare programverksamheten


Om inte ordföranden har möjlighet att delta går det bra att skicka en annan representant från styrelsen.

Frågor till agendan anmäls senast den 27 januari 2021 till Susann Asplund Johansson, organisationssekreterare, susann.asplund@sls.se

Senaste ordföranderåd var den 7 oktober 2020, minnesanteckningar är utskickade.

Feb 10, 2021 04:30 PM in Stockholm

Loading
* Required information