Meeting Register Page

VA i verdensrommet: Fra potte til romtoalett
Er du interessert i vann, avløp og romfart? Bli med på webinar om vann og avløp i verdensrommet!
28. april skal Maria Høegh Berdahl fra Norsk romsenter fortelle oss om hvordan de løser vann- og avløpsproblematikk på romstasjoner og under bemannet romfart. På dette webinaret får vi lære om VA-historien i rommet: fra potta som Juri Gagarin hadde med seg på menneskets første tur rundt jorda til det splitter nye romtaolattet fra NASA. Hvilke begrensninger og forhold må man ta hensyn til? I rom-bransjen så opererer man jo med helt andre budsjetter enn det vi som jobber med VA er vant til, men på grunn av tilgang til resurrser så har man stort fokus på sirkulærtankegang og gjenvinning. Kanskje dette er noe vi kan lære av når det gjelder problemene våre her på landjorda?

Apr 28, 2021 11:30 AM in Oslo

Loading
* Required information