Meeting Register Page

Informacinis seminaras programos „Erasmus+“ bendradarbiavimo partnerysčių (KA220) paraiškų teikėjams
Informacinis seminaras skirtas potencialiems paraiškų teikėjams, besidomintiems programos „Erasmus+“ KA2 bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo sektorių bendradarbiavimo partnerysčių (KA220) projektų paraiškų pateikimo galimybėmis.
Bendradarbiavimo partnerysčių (angl. Cooperation partnerships) projektuose kviečiamos dalyvauti įvairios organizacijos, kurios rezultatus kurs bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir aukštojo mokslo sritims.

Pateikdami aukščiau esančius duomenis Jūs sutinkate, kad Švietimo mainų paramos fondas Jūsų sutikimo pagrindu tvarkytų Jūsų pateiktus duomenis registracijos į renginį tikslu.

Feb 8, 2022 02:00 PM in Helsinki

Loading
* Required information