Meeting Register Page

Meeting banner
Вебинар по повод Светскиот ден на здравјето
Македонското научно друштво Битола во партнерство со Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и АНИМА - центар за личен развој, психотерапија и едукација по повод Светскиот ден на здравјето организираат Вебинар по повод Светскиот ден на здравјето.

Apr 7, 2021 06:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Meeting logo
Loading
* Required information