Meeting Register Page

Poljedelsko predavanje
Integrirano varstvo poljščin s
poudarkom na preventivnih ukrepih
/Marjeta Miklavc/
Gospodarna raba organskih in
mineralnih gnojil pri poljščinah
/Draga Zadravec/
Načini doziranja gnojevke z nizkimi
izpusti dušika v ozračje
/Timotej Horvat/
Uporaba dronov in precizno gnojenje za
zmanjšanje stroškov gnojenja in
izboljšanje pridelka poljščin
/Krajnc Sergej/

Jan 14, 2021 10:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Loading
* Required information