Meeting Register Page

instytut-teatralny.pl/iZnowuPrologII
Transformacyjne mapowanie tożsamości postkomunistycznej | I znowu Prolog?
Webinar w ramach projektu "I znów prolog? Posttraumatyczny dramat i teatr w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej w świetle transformacji systemowej (1989/1991-2020)", realizowanego przez Laboratorium Transkulturowych Studiów nad Teatrem i Dramatem Postkomunistycznej Europy pod auspicjami Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Oct 1, 2021 09:30 AM in Warsaw

instytut-teatralny.pl
Loading
* Required information