Meeting Register Page

Meeting banner
Konsultacje społeczne
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. zapraszają przedstawicieli Subregionu Południowego na spotkanie w ramach konsultacji społecznych Projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”.

Celem spotkania jest przedstawienie Projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” w ramach konsultacji społecznych dokumentu. Projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania uwagi i wniosków znajduje się na stronie internetowej https://ris.slaskie.pl/czytaj/konsultacje_spoleczne_projektu_regionalnej_strategii_innowacji_wojewodztwa_slaskiego_2030
Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wziąć udział w dyskusji nad Projektem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030.

Agenda spotkania:

12:00 – 12:15
Przywitanie – Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Województwa Śląskiego

12:15 – 12:30
RIS na tle Strategii Województwa i przygotowań nowego okresu programowania – Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

12:30 – 13:00
Przedstawienie założeń prac nad Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – Jacek Kotra – Dyrektor Parku Naukowo Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.

Prezentacja Projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – Monika Ptak-Kruszelnicka, Kierownik referatu RIS w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; Jacek Kotra – Dyrektor Parku Naukowo Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.; dr. Marcin Baron –ekspert Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” sp. z o.o.

13:00 – 14:00
Dyskusja – moderator dr Joanna Rudawska - ekspert SOIPP

14:00
Zakończenie

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim” współfinansowanego ze środków EFRR, RPO WSL

Mar 30, 2021 12:00 PM in Warsaw

Loading
* Required information