Meeting Register Page

IGRA 2021 Webinar Series - מגוון מסמכים המתעדים עליה לארץ ישראל
רוז פלדמן מרצה
ככל שמסמכים נוספים נחשפים לציבור מארכיונים שונים, אנו יכולים לגלות מהיכן עלו אבותינו לארץ ישראל ומתי. לעיתים מדובר ברשימות של עולים לארץ ישראל ותיירים, לעיתים מדובר ברשימות של היוצאים מנמל או עיירה בדרכם לארץ ישראל ולעיתים המידע ימצא במסמך שאינו קשור כלל לעליה. מסמכים כאלה נמצאים באוסף של מסדי הנתונים של IGRA. האוסף כולל מסמכים החל מהמאה ה -19 ועד להקמת מדינת ישראל בשנת 1948. דוגמאות של מגוון מסמכים יוצגו בתקווה שהדבר יסייע לכם למצוא את המידע שאתם מחפשים

Oct 10, 2021 07:00 PM in Jerusalem

Loading
* Required information