Meeting Register Page

İnternet Hukuku ve Kişilerin Verilerin Korunması - Alp Akdaş
Kişisel Veri; en yalın haliyle, kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İnternet üzerinde çok fazla kişisel veriye temas eder haldeyseniz bu verilerin kontrolü ve sürekliliği oldukça önemlidir. Eğitimimize dahil olarak konu hakkında ayrıntılı bilgiye ve farkındalığa Alp Akdaş ile birlikte ulaşabilirsiniz.

Jun 12, 2021 09:00 PM in Istanbul

Loading
* Required information