Meeting Register Page

Северозападен Регионален Борд "ОБРАЗОВАНИЕ - БИЗНЕС"
Представяне на структурата и стратегията за развитие на Северозападен регионален Борд "Образование-Бизнес"
Финално събитие - представяне на изпълнените дейности и резултати по проект "Създаване на ПЧП "Северозападен регионален борд "Образование-Бизнес"
МОНТАНА, 15.10.2020 г.

Oct 16, 2020 03:00 PM in Sofia

Loading
* Required information