Meeting Register Page

LSS – vad omfattar det och innebär det förslag till förändringar av lagen som är ute på remissrunda?
Med: Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige & Anna Brandström, Svenska Downföreningen

Oct 19, 2020 09:00 AM in Stockholm

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Svenska Downföreningen.