Meeting Register Page

İİB Genel Sekreterliği Çevrim İçi Eğitimleri
İşletmelerde Finansal Planlama Süreçleri(Bütçe Yönetimi) ve 2022 Yılı Bütçelerinin Oluşturulması-6-7 Ekim 2021
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Eğitim-İletişim Şubesi.