Meeting Register Page

WEBINAR ICAVOR: Actualització dels mecanismes de defensa del consumidor afectat en les execucions hipotecàries. Especial menció a les Conclusions de l’Advocat General de la UE - Assumpte C-600/19
Temari: Es tractarà la defensa del consumidor afectat en las diferents fases del procediment d’execució hipotecària (des de la oposició fins al llançament). Tanmateix, s’analitzaran les conclusions de l’Advocat general de la UE (TJUE) en l’assumpte c-600/19.

Horari: Dimarts 27 de juliol de les 17:30h a 19:30h

Ponent: Sra. Verónica Dávalos Alarcón, Advocada Causidicus Advocacia

Preu:
Col·legiats i integrants despatxos Col·legiats ICAVOR: 10€
Associats i Col·legiats CICAC: 15€
Altres: 20€

Per tal de confirmar la teva inscripció al Webinar cal haver procedit a realitzar l'abonament de l'import corresponent mitjançant transferència bancària al següent número de compte del Col·legi: Banc de Sabadell ES35-0081-0034-5900-0234-8042 indicant com a referència Nom i cognoms+Webinar EXECUCIO. Un cop fet l'ingrés t'agrairíem que ens facis arribar el comprovant de pagament."

Jul 27, 2021 05:30 PM in Madrid

Loading
* Required information