Meeting Register Page

Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji
Serdecznie zapraszamy na warsztaty, które pomagają odnaleźć się w wielokulturowych realiach współczesnego Wrocławia. Proponowane zajęcia to okazja do pogłębienia, odświeżenia, być może weryfikacji dotychczas zdobytej wiedzy i założeń dotyczących procesu integracji nowych mieszkańców miasta. To także szansa, by skuteczniej reagować na problemy, które pojawiają się w codziennych kontaktach.

Zajęcia są realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.

Dec 6, 2022 05:00 PM in Warsaw

Loading
* Required information