Meeting Register Page

Meeting banner
За Синеморец и незаконните „квартали“, никнещи по българското Черноморие
„Поляните“ в с. Синеморец – красивата местност, част от Природен парк Странджа и оазис сред бетонната пустиня по българско Черноморие е заплашена да се превърне в квартал! През месец юни 2020 именно там изникна незаконен строеж. Той е първият, но документи, получени от община Царево по Закона за достъп до обществена информация разкриват, че разрешените Подробни устройствени планове на територията са 32. Ако те бъдат реализирани, това ще бъде едно от най-големите застроявания на защитена територия от последните години!

На този заплетен природозащитен казус, включващ беззаконие, бездействие на институциите и активна гражданска борба, е посветено поредното ни обучение „Застъпници за природата“.

ТЕМА: За Синеморец и незаконните „квартали“, които изникват по Българското Черноморие
КОГА: 28 април от 18 ч.
КЪДЕ: онлайн

Лектори: Зорница Стратиева и Тома Белев от Асоциация на парковете в България с участието на Андрей Ковачев и Петко Цветков от СДП БАЛКАНИ

По време на обучението ще разберете:
• Как чрез Общия устройствен план на община Царево се застроява Природен парк „Странджа“ в местността „Поляните“ в с. Синеморец
• Как строежите в местността погазват едновременно 6 закона (Закон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие, Закон за опазване на околната среда, Закон за устройство на Черноморското крайбрежие, Закон за опазване на земеделските земи, Закон за водите)
• Как продължава борбата за спасяването на това ценно кътче дива природа и какво може да направите, за да се присъедините към нея

УЧАСТИЕТО е безплатно след регистрация тук.

Обученията „Застъпници за природата“ (https://priroda.parks.bg/) се организират в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.

Apr 28, 2021 06:00 PM in Sofia

Meeting logo
Loading
* Required information