Meeting Register Page

Prihodnost nepremičnin za lastnike, najemnike in vse ostale deležnike
Vsako podjetje in organizacija ima v lasti ali najemu nepremičnine. Nepremičnine predstavljajo za podjetja tudi veliko finančno breme in tudi različna tveganja. Vsi lastniki nepremičnin lahko z vlaganji v nizkoogljične pametne stavbe ustvarijo velike prihranke, si zagotovijo konkurenčno prednost, izboljšajo delovanje, zmanjšajo ogljični in okoljski odtis. Interes za zmanjšanje stroškov in izboljšanje kakovosti stavb imajo nedvoumno tudi najemniki in uporabniki nepremičnin.

Večja učinkovitost stavb in pametne aktivne stavbe so eden ključnih vidikov za doseganje ciljev podnebne nevtralnosti ter boljšega bivalnega in delovnega okolja. Digitalne in zelene tehnologije v stavbah bodo ključne za doseganje zastavljenih ciljev oz. lahko doseganje teh ciljev zelo pospešijo.

Več informacij in program:
http://cer-slo.si/prihodnost-nepremicnin-za-lastnike-najemnike-in-vse-ostale-deleznike-29-09-2021.html

Sep 29, 2021 09:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Loading
* Required information