Meeting Register Page

Азбука на общуването - Изкуството на разговора
Изкуството на разговора - танцът на разговарящите - въвеждащ семинар
Тук ще се спрем на основите на комуникационния процес. Ще отговорим на въпроса какво е комуникацията и защо не ни разбират другите. Ще разгледаме комуникационния модел и ще се запознаем с филтрирането на информацията и произтичащите от това предизвикателства и най-вече ще се запознаем и припознаем.

Oct 9, 2021 10:00 AM in Bucharest

Loading
* Required information