Meeting Register Page

Meeting banner
SFAM bjuder in till lunchwebinar om Covid-19
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) bjuder in allmänläkare och ST-läkare inom allmänmedicin till lunchwebinar om Covid-19. Torsdagar kl 12-13 med start torsdag 23/4.

I den nu pågående coronapandemin ställs vi som allmänläkare inför många svåra och nya situationer. Därför startar SFAM nu ett projekt där vi erbjuder ett videoforum för kollegialt utbyte om detta en gång per vecka torsdagar kl 12-13 med start torsdag 23/4. Målgruppen är allmänläkare och ST-läkare inom allmänmedicin. Fokus kommer att vara främst på hur vi hanterar våra sköra äldre patienter, men man är välkommen att diskutera även annat som berör COVID-19.

Från och med vecka 18 kommer mötena att spelas in och går att titta på i efterhand på Läkaresällskapets youtube-kanal.

Moderator för mötena kommer att vara Sanna Althini, allmänläkare på Gotland och medlem av Läkaresällskapets nämnd. Dessutom kommer Gunnar Carlgren, medlem av SFAMs Råd för sköra äldre, delta som sakkunnig. Tanken är att man som deltagare gärna får dela med sig av sina egna erfarenheter och funderingar för att vi ska lära av varandra.
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Svenska Läkaresällskapet.