Meeting Register Page

Meeting banner
Заключителен уебинар по проект ACF/667 Migrantlife.Bg
Целите на уебинара са:
1) Да даде равносметка на изпълнението на проект ACF/667 Migrantlife.Bg и открои ключови въпроси от предоставената правна помощ на бежанци и имигранти като правосъдие и достъп до банкова сметка за чужденци в България;
2) Да предостави информация и анализ на основни изменения в българското законодателство по отношение на чужденците, настъпили през първата половина на 2021 година.

Jun 15, 2021 04:00 PM in Sofia

Meeting logo
Loading
* Required information