Meeting Register Page

SoTalk: Smultring (Doughnut) økonomien som rammeverk for transformasjon
SoTalk 8. oktober hører vi fra Dina Hestad i cCHANGE som vil gi oss en innføring i smultringøkonomien og hvordan et slikt rammeverk kan benyttes i en norsk kontekst. Dina har en doktorgrad i geografi og miljø fra Universitetet i Oxford med fokus på hvordan organisere og realisere transformasjoner mot regenerativ bærekraft i byer.

Vi får også høre fra Byråd for finans i Oslo kommune, Einar Wilhelmsen. Han vil snakke om kommunens arbeid med omstilling til bærekraftig by.

Oct 8, 2020 02:00 PM in Oslo

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Sofie Furu.