Meeting Register Page

SEMINĀRS PAR NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANU LATVIJĀ – ŪDENSSAIMNIECĪBĀM (TEHNOLOĢISKIE JAUTĀJUMI)

Nov 26, 2021 01:00 PM in Helsinki

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Sandis Dejus.