Meeting Register Page

Meeting banner
Cykl warsztatów z zarządzania zespołem wolontariuszy w czasach niestabilności i zmiany
Elementy warsztatu:

- Planowanie działań z zespołem w czasie niestabilności i braku pewności – narzędzia do planowania działań;
- Budowanie motywacji i zaangażowania w zmiennym środowisku;
- Komunikacja i zarządzanie zespołem online;
- Psychologiczne aspekty pracy w rozproszonych zespołach;
- Zarządzanie sobą i innymi w sytuacji zwiększone stresu.
Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach.