Meeting Register Page

Meeting banner
Com millorar la gestió de les residències i els centres de dia amb Social.Sic
Social.Sic és un software de gestió específic per a residències i centres de dia, que permet unificar tota la gestió del centre en una mateixa plataforma al núvol i ajuda a millorar la gestió interna i el dia a dia del centre.
Ponents: Mireia Montaner i Josep Mª Llampallas

Oct 1, 2020 10:00 AM in Madrid

Invitació sessió COM MILLORAR LA GESTIÓ DE LES RESIDÈNCIES I ELS CENTRES DE DIA AMB SOCIAL.SIC
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: consultoria.