Meeting Register Page

Webinar: Fremtidens svømmeanlæg – drift, organisering og brugerbehov
Hvordan sikrer vi, at fremtidens svømmeanlæg tager højde for de mange og forskelligartede behov, landets badegæster har til vores faciliteter? Hvordan indtænkes de specifikke behov i nybyggeri og renoveringer? Og hvor kan man som kommune eller centerleder skrue for at optimere driften af sine faciliteter?

De spørgsmål sætter Danske Svømmebade til debat, når vi den 15. juni fra 10:00 – 11.15 inviterer til webinar om fremtidens svømmeanlæg i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden og Dansk Svømmeunion i vores fælles VidenHUB for fremtidens svømmeanlæg.

Webinaret tager udgangspunkt i en stor rapport fra Idrættens Analyseinstitut, der kortlægger ny viden om danske svømmeanlæg. Den viden vil Lars Norring, formand for Danske Svømmebade, indledningsvist udfolde og bruge som afsæt til en diskussion om forskellige udviklingspotentialer.

Derefter vil Pia Paustian fortælle om Aabenraa Kommunes bestræbelser på at koble drift, organisering og brugerbehov sammen i et nyt svømmehalsbyggeri i Sønderjylland.

Sidst men ikke mindst får vi besøg af Roland Christiansen, direktør i DGI Huset Vejle. Roland vil i en Q&A-session guide os igennem sine erfaringer med at jonglere forskellige brugerbehov, mens han også vil gøre os klogere på synergieffekterne ved at samarbejde med lokale foreninger.

Webinaret afsluttes med en fælles erfaringsopsamling og diskussion af det fremtidige arbejde på området.

10:00 – 10:05 Velkomst v. Jakob Færch, LOA

10:05 – 10:20
Drift, organisering og brugerbehov i fremtidens svømmeanlæg

Lars Norring stiller skarpt på Idan-rapportens væsentligste punkter og bruger dem som afsæt til en diskussion omkring fremtidens svømmeanlæg.

v. Lars Norring, formand for Danske Svømmebade
10:20 – 10.25 Opsamling v. Jakob Færch, LOA

10:25 – 10:40
Hvordan tilgodeser man flere brugergrupper?

Aabenraa Kommune er i fuld gang med at planlægge byggeriet af en ny svømmehal og indgår i den forbindelse som casekommune i det vidensarbejde, Idrættens Analyseinstitut har bedre

Jun 15, 2021 10:00 AM in Copenhagen

Loading
* Required information