Meeting Register Page

Meeting banner
Kurs i lønnsmodulen for deg som regnskapsfører/regnskapskyndig
Kurset passer for deg som regnskapsfører og for deg som har god lønnsforståelse og utbetaler lønn for eget selskap. Kurset tar for seg god arbeidsflyt og rutiner i programmet.
Kurset går over to dager.
NB. Linken du mottar i bekreftelsesmailen, vil gjelde for begge dager.


Dag 1: 09:00 - 12:00 Dag 2: 09:00-11:00
Kursavgift: 1.850,- (gjelder for dag 1 & 2)
Kursholder: Beate Holand

Forkunnskaper:
Bør ha kjennskap til grunnleggende funksjonene i Tripletex. Fortrinnsvis benyttet systemet noe på forhånd. Anbefaler våre youtube-videoer om innstillinger mm før kurset - disse finner du her

Innhold dag 1:
Oppstart (Hjelpesenter, Import/oppstart, Selskapsinformasjon)
Ansatte (Ny ansatt, Arbeidsforhold)
Innstillinger (Forenklet lønnskjøring, Innstillinger)
Timeliste/Reiser og utlegg (Innstillinger, Timeliste, Månedsoversikt, Reiser og utlegg, Ansattreskontro, Mobil app)


Innhold dag 2:
Lønnskjøring (Gjennomgang av lønnskjøring)
Rapporter (Pensjon, refusjon, A-melding, Lønnsrapporter, Betaling skatt & arb.avg./utlegg, Sammenstillingsoppgave, Historiske lønnsbilag)
Tips og triks

Kursdokumentasjon vil bli tilsendt dagen før kursstart.
Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Kursholder 1.