Meeting Register Page

Begränsande livsval – Situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning
Med: Romina Ramos, Myndigheten för delaktighet

Oct 22, 2020 12:00 PM in Stockholm

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Svenska Downföreningen.