Meeting Register Page

Food Cardiff Network Gathering/Cynulliad Rhwydwaith Bwyd Caerdydd
Join Cardiff's Good Food Revolution at the Food Cardiff network gathering.
The event will take place over Zoom from 4-6pm with opportunities to:
• Help develop Food Cardiff's vision for a good food future
• Connect with people and projects working on good food in the city
• Gain inspiration and ideas
Everyone is welcome, whether you are an interested person or part of a group, organisation or business.
You don’t need to know anybody already in the network or have come to any previous meetings to join in.

Ymunwch â Chwyldro Bwyd Da Caerdydd yng nghynulliad rhwydwaith Bwyd Caerdydd.
Cynhelir digwyddiad dros Zoom rhwng 4pm a 6pm a bydd cyfleoedd i wneud y canlynol:
• Helpu i ddatblygu gweledigaeth Bwyd Caerdydd ar gyfer dyfodol bwyd da
• Cysylltu â phobl a phrosiectau sy'n gweithio ar fwyd da yn y ddinas
• Cael eich ysbrydoli a chael syniadau
Mae croeso i bawb, p'un a ydych chi'n berson â diddordeb neu'n rhan o grŵp, sefydliad neu fusnes.
Nid oes angen i chi adnabod unrhyw un sydd eisoes yn y rhwydwaith na dod i unrhyw gyfarfodydd blaenorol i ymuno.

Jun 10, 2021 04:00 PM in London

Loading
* Required information