Meeting Register Page

VA-yngre webinar - Produktrom i buildingSMART
Produktrom i buildingSMART Norge er en viktig arena for å oppnå dataflyt og sporbarhet fra produsent og gjennom hele verdikjeden -da med norske, europeiske og internasjonale standarder som fundament. Produktrommet jobber for å lukke BIM-gapet som har oppstått mellom produsenter, distributører og databaseaktører og BIM-miljøet hvor prosjekterende, entreprenører og byggherre regjerer.
I løpet av 2020 kom standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387. Med disse to nye standardene vil alle aktører kunne dele det samme settet med pålitelige, maskinlesbare egenskaper, definisjoner og bygningsobjekter. Dette vil gjøre BIM-prosessene mer effektive og informasjonsutvekslingen mer pålitelig. Standardene vil bidra til å sikre kvalitet og helhet i beskrivelser av bygg og anlegg.
Les mer om dette her: https://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2020/mer-palitelig-informasjon-med-nye-bim-standarder/

Webinaret vil gi en introduksjon til Produktrom i buildingSMART Norge samt gi et innblikk i prinsipper, bruksområder og muligheter med nevnte standarder.

Feb 4, 2021 11:30 AM in Oslo

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: VA-yngre Arbeidsutvalget.