Meeting Register Page

Meeting banner
Valné zhromaždenie SSŠF 2021
Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšší orgán SSŠF. Schvaľujú sa tu dôležité ustanovenia, reporty členov Správnej rady a volí sa nová Správna rada, Dozorná rada a pozície LS a CP.
VZ sa koná 1. - 2. mája, každý deň od 14:00. VZ sa môžu zúčastniť všetci členovia SSŠF, ale len riadni, aktívni a čestní členovia majú hlasovacie právo.
Meeting logo
Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Radovan Tomasovsky.