Meeting Register Page

Warsztat prawny Stowarzyszenia Tolerado
Warsztat prawny ma za zadanie poszerzyć wiedzę uczestników na temat kwestii prawnych związanych z dyskryminacją ze względu na płeć i tożsamość płciową. Osoby dowiedzą się również, jak rozpoznawać przejawy dyskryminacji i poznają możliwości reagowania na nie w swoim otoczeniu. Porozmawiamy między innymi o historii działań Tolerado w sprawie pogromobusa i co każda osoba może zrobić, gdy widzi ten i podobne homofobiczne działania w przestrzeni publicznej.

Warsztat prowadzimy w cyklu dwóch spotkań online:
Sobota 24.10.2020 w godzinach 17:00-18:30
Poniedziałek 26.10.2020 w godzinach 18:00-19:30

Link do spotkania (konieczna rejestracja - dane oraz email)

Spotkania prowadzi:

Marcin Kochanowski - ukończył Wydział Prawa i Administracji UG. Od 2007 roku pełnił funkcję prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Kartuzach. Po rezygnacji z tej funkcji został adwokatem i w chwili obecnej współpracuję z adw. Katarzyną Warecką, reprezentując Stowarzyszenie Tolerado w sprawach karnych i cywilnych przeciwko Fundacji Pro - Prawo do Życia.

Oct 24, 2020 05:00 PM in Warsaw

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Tolerado.