Meeting Register Page

Meeting banner
#TUESInspirationTalks. Кой университет след ТУЕС?
Уважаеми ученици,
Каним ви на епизод 1 от #TuesInspirationaTalks за учебната 2021/2022 година.

Темата е изключително релевантна и дава информация за бъдещето ви: Накъде след ТУЕС или защо АУБГ е неочаквано добра възможност?

Среща - разговор с:
- Светозар Георгиев, съосновател на Телерик, ТУЕС-ар (1995), АУБГ (2000)
- Виктория Ентуисъл, финансист, ТУЕС-ас (1993), АУБГ (1993/1995).

Ще научите защо комбинацията от техническо образование от ТУЕС и бизнес/предприемаческа степен от АУБГ ще ви подготви да сте успешни лидери или основатели на технологични компании.
Ще дискутираме за какво да внимавате при избор на университет, което е едно от най-важните решения в живота ви защото ви оформя не само професионално, но като личности.
Очакваме ви :)

Nov 30, 2021 07:00 PM in Kiev

Loading
* Required information