Meeting Register Page

SEMINĀRS PAR NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANU LATVIJĀ – ŪDENSSAIMNIECĪBĀM (STRATĒĢISKIE JAUTĀJUMI)

Nov 30, 2021 10:00 AM in Helsinki

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Sandis Dejus.